ES struktūrinių fondų panaudojimo lėšų auditas, auditas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, konsultacijos, teisinė pagalba mokestiniuose ginčuose, revizoriaus paslaugos, tematiniai patikrinimai, gyventojų pajamų deklaracijų pildymas, individualių įmonių perregistravimas į UAB, buhalterija, buhalterijos, apskaita, mokesčiai, atskaitomybė, patikrinimai, revizija, revizijos
petras@interauditas.lt
Titulinispetras@interauditas.ltApie musPaslaugosKainosMūsų klientaiAnketa
Auditas. Buhalterinė apskaita. Konsultacijos.

Per pastaruosius trejus metus auditorių grupė atliko auditą UAB "Raseinių statyba", UAB "Laimės tiltas",  UAB "Laivų technika", UAB "Veritecha", UAB "Staklija", UAB "Vorta gama", UAB "Vorto", UAB "Butina", UAB "Moderni furnitūra", UAB"Medva", UAB"Interservis vaikai", Lietuvos ir Danijos UAB"Odvila", UAB "Hjallrup Neris", UAB "Filmų era", UAB "Aterna", UAB "Ritualinės paslaugos", UAB "Klaipėdos komprojektas", UAB "Termomatika", BĮ UAB"BayerPeribaLita", UAB "Izora" ir kt. 

Bendrovė atliko Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų auditus: Panevėžio bendruomenių rūmams projekto "Neįgaliųjų dienos centro" šviesos arka kūrimas", Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklai projekto "Komercinių specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo kokybės gerinimas, modernizuojant materialinę profesinio mokymo bazę", Vilniaus savivaldybės biudžetinei įstaigai Socialinės paramos centrui projekto "Bendradarbiavimo abipus sienos programa Baltijos jūros regione", Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko globos namams projekto "Socialiai pažeidžiamų moterų darbinių įgūdžių ugdymas ir verslumo skatinimo projektas", Šalčininkų darbo biržai projekto "Tautinių mažumų integravimas į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties", Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Išėjusių iš laisvės atėmimo vietų asmenų adaptacijos visuomenėje ir integracijos į darbo rinką centras", Viešajai įstaigai "Lietuvos Junior Achievement" projekto "rinkos ekonomikos ir verslumo ugdymo mokymai mokytojams" ir kt.

Dreams Factory