ES struktūrinių fondų panaudojimo lėšų auditas, auditas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, konsultacijos, teisinė pagalba mokestiniuose ginčuose, revizoriaus paslaugos, tematiniai patikrinimai, gyventojų pajamų deklaracijų pildymas, individualių įmonių perregistravimas į UAB, buhalterija, buhalterijos, apskaita, mokesčiai, atskaitomybė, patikrinimai, revizija, revizijos
petras@interauditas.lt
Titulinispetras@interauditas.ltApie musPaslaugosKainosMūsų klientaiAnketa
Auditas. Buhalterinė apskaita. Konsultacijos.

ES struktūrinių fondu panaudojimo lėšų auditas

UAB "Interauditas" sėkmingai praėjo audito įmonių atranką, suteikiančią teisę atlikti iš Europos sąjungos finansuojamų lėšų projektų auditą. Bendrovė konsultuoja ruošiant paraiškas, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą.

Auditas

Vadovaudamiesi nacionaliniais ir tarptautiniais audito standartais įvertiname, ar įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė atitinka tikrąją įmonės finansinę būklę ir ar toji atskaitomybė parengta laikantis Lietuvoje galiojančių buhalterinės apskaitos norminių aktų. Kaip reikalauja LR audito įstatymas, audito rezultatus įforminame oficialia auditoriaus išvada, o konfidencialiame laiške įmonės administracijos vadovą informuojame apie pastebėtus apskaitos vedimo netikslumus ir siūlome būdus jiems pašalinti.

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Teikiame kvalifikuotas ir kokybiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms, prisiimdami visišką atsakomybę už teisingą apskaitos vedimą. Susistemintą apskaitos informaciją (apie įmonės skolų būklę, piniginių lėšų judėjimą, buhalterinių sąskaitų likučius ir pan.) internetu operatyviai pateikiame užsakovui. Nustatytais terminais ruošiame ir teikiame deklaracijas Mokesčių inspekcijai, SoDrai, Statistikos departamentui.

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas buhalterinės apskaitos, mokesčių ir kitais klausimais. Sudarius metinę audito atlikimo sutartį, konsultacijas teikiame nemokamai, o jų laikas ir skaičius neribojamas. Galimos abonentinės konsultacijų sutartys. Įvertiname dirbančio ar naujai priimamo buhalterio kvalifikaciją.

Teisinė pagalba mokestiniuose ginčuose

Parengiame skundus mokesčių administratoriui, mokestinių ginčų komisijai ar teismui. Atstovaujame užsakovą mokestiniuose ginčuose.

Revizoriaus paslaugos

Įmonėms, kurioms neprivalomas auditas, teikiame revizoriaus paslaugas, kurių būtinumą numato LR akcinių bendrovių įstatymas. Parengiame detalią ataskaitą apie įmonės buhalterinę ir finansinę atskaitomybę, vidaus kontrolę, rastus trūkumus ir klaidas bei siūlome būdus jas ištaisyti.

Tematiniai patikrinimai

Atliekame mokesčių ir finansinės atskaitomybės patikrinimą tam tikru aspektu, pvz., PVM mokėjimo teisingumas, gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimo teisingumas ir pan. Paskaičiuojame ir analizuojame ūkinės ir finansinės veiklos rodiklius.

Gyventojų pajamų deklaracijų pildymas

Teikiame konsultacijas pildant deklaracijas arba pagal kliento dokumentus jas paruošiame.

Individualių įmonių perregistravimas į UAB

Dreams Factory